A new Crack Me Quiz 22 has been launched. Crack its Questions now to become 'Genius Club' member
વિજેતા [દૈનિક ક્વિઝ]
Quiz Winner-1PRASA
સમય: 0 મિ. 8 સેકં.
Quiz Winner-2SATHYA
સમય: 0 મિ. 10 સેકં.
Quiz Winner-3SNEHA
સમય: 0 મિ. 10 સેકં.
નોંધાયેલ ઉપયોગકર્તા
વિશેષ ક્વિઝ
સાપ્તાહિક ક્વિઝ
મહાભારતમાં 'પૌન્‍ડ્રા' નામનો શંખ કોની પાસે હતો?
દૈનિક ક્વિઝ
કોંકણી વાનગીમાં વપરાતો 'કોકમ' શું છે?
  માસ્ટરમાઇન્ડ્સ- બ્રૉંઝ   જવાબો જાણો   પાછલી ક્વિઝ
Quiz Mind-1 Parbat
પૉઇંટ્સ : 196
Quiz Mind-2 Saurav
પૉઇંટ્સ : 257
અહીં અગાઉની ક્વિઝ અને તેના વિજેતાઓના નામ છે. તો આ વિગતો જોવા માટે ક્લિક કરો.
Rss|Terms Of Services|Privacy Policy|FAQ|Feedback|Disclaimer
Copyright © 2008-09 Webdunia.com